Sťahovanie nie je jednoduchý proces. Existuje niekoľko druhov sťahovaní. Podľa predmetu sťahovania sa menia špecifiká samotného sťahovacieho procesu.

Všeobecné rady pri sťahovaní do zahraničia

 • overiť platnosť víz, pasov, leteniek, pracovných zmlúv, nájomných zmlúv
 • kontrola osobných dokladov ( identifikačná karta, pas, zdravotné záznamy, diplomy)
 • oznámenie zmeny bydliska v škole, lekárovi, právnikovi, bankám, poisťovniam, dôležitým osobám, priateľom a známym
 • odhlásenie plynu, vody, elektriky, telefónov k dátumu sťahovania a oznámenie odberov z meračov
 • presmerovanie pošty na novú adresu
 • zbavenie sa starých a nepotrebných vecí (po dohovore zabezpečíme)
 • nehromadenie potravín k dátumu odchodu
 • upozorniť susedov na sťahovanie (najlepšie je na vchodové dvere zavesiť oznam) a zabezpečiť miesto na parkovanie ku dňu sťahovania!

Balenie vecí

Pri balení vecí treba venovať zvláštnu pozornosť na sklené veci, porcelán, elektroniku. Napríklad taniere sa môžu baliť do jednej krabice, ale medzi jednotivými kusmi musí byť baliaci papier resp. bublinková fólia. Taktiež je dobré mať originálne krabice napríklad na televízor, DVD a pod. Pokiaľ nie sú, dá sa vyrobiť z kartónov špecifický obal, ktorý sa zabalí ešte do baliacej deky. Pozor na plazmový televízor! Nesmie sa za žiadnych okolností nakláňať! Takisto je nutné mať čo najmenej mrazených potravín, kvetov a vecí, ktoré nevydržia dlhý transport (iná je situácia, keď sa predpokladá, že transport bude trvať len pár hodín). Z chladničky a mrazničky je nutné vybrať všetky veci a prelepiť lepiacou páskou horné aj spodné dvierka. Keď sa berie práčka, je nutné odpojiť ju od prívodu vody a pokiaľ je možné, výpustným ventilom vypustiť všetku vodu. Taktiež, je nutné zaistiť bubon zaisťovacími skrutkami (dodávané pri kúpe). Z mikrovlnnej rúry je potrebné vybrať všetko, vrátane skleného taniera a zabaliť zvlášť. Pokiaľ má nábytok sklené poličky, tak tieto sa musia zabaliť zvlášť. Žiadne poličky nenechávať vnútri nábytku (ani drevené)! Zo šuflíkov, kontajnerov, skrinek a pod. povyberať všetky veci a pobaliť do krabíc. Šaty sa môžu baliť do krabíc na to určených (viď baliaci materiál) prípadne do vriec alebo krabíc. Matrace z postelí je dobré obaliť do streč-fólie prípadne do baliacich diek, aby sa predišlo ich zašpineniu. Keď sa v byte nachádza nábytok, ktorý sa montoval na mieste a berie sa, je vhodné rozobrať ho (nezabudnúť označiť každý kus, aby sa dal dobre zložiť). Je vhodné označiť každú krabicu, každé vrece, každý kus nábytku najlepšie miestom, na ktoré sa má dostať pri sťahovaní. Pri používaní lepiacej pásky je nutné dávať pozor, aby neprišla do styku so staršími lakovanými povrchmi, ktoré zvykne strhávať so sebou. Takisto je vhodnejšia priesvitná lepiaca páska, po ktorej na nábytku, a sťahovaných veciach neostáva lep, na rozdiel od hnedej lepiacej pásky, ktorá je vhodnejšia na zalepenie krabíc , vriec a pod. Obrazy je nutné baliť do bublinkovej fólie prípadne baliacich diek. Kvety sa nepolievajú deň dopredu, aby z nich nevytekala voda. Treba ich poliať hneď po presťahovaní.

Doporučenie: Pri balení vecí do krabíc, poprosíme, aby zabalené krabice mali cca 15-20 kg. Inak povedané, nenakladať toľko, čo ani ja sám nezdvihnem.

Pri balení ani sťahovaní nemusíte byť! Stačí, keď si objednáte sťahovanie na kľúč.

Po predchádzajúcej obhliadke a dohode prichádza na rad sťahovanie. Vo všeobecnosti je dôležité označiť nálepkou každý predmet, každý kus nábytku (pri montovaných nábytkoch každý kus osve). Pri spotrebičoch, ktoré sa sťahujú, je potrebné ich poodpájať od zdrojov. Na mieste určenia označiť jednotlivé miestnosti tak, aby sedeli s nálepkami na sťahovaných veciach. Ideálne je na zárubňu alebo dvere určenej miestnosti nalepiť plánik uloženia nábytku v miestnosti.Ušetrí sa tak mnoho času a energie. Pri sťahovaní vôbec nemusíte byť! Stačí si dohodnúť sťahovanie na kľúč.

Pri sťahovaní firmy platia zásady

 • overiť platnosť nových a starých nájomných zmlúv
 • upozorniť všetkých zamestnancov na sťahovanie, urobiť krátky brífing a dohodnúť s nimi všetky podrobnosti
 • oznámenie zmeny sídla firmy klientom, právnikovi, bankám, poisťovniam, dôležitým osobám, priateľom a známym
 • odhlásenie plynu, vody, elektriky, telefónov k dátumu sťahovania a oznámenie odberov z meračov
 • presmerovanie firemnej pošty na novú adresu
 • zbavenie sa starých a nepotrebných vecí (po dohovore zabezpečíme)
 • nehromadenie zbytočných zásob (napríklad kancelárskeho papiera) k dátumu odchodu
 • upozorniť susedov na sťahovanie (najlepšie je na vchodové dvere zavesiť oznam) a zabezpečiť miesto na parkovanie ku dňu sťahovania!
 • vybaviť povolenie na sťahovanie u správcu budovy

Sťahovanie na kľúč

Po dohovore, realizovanej obhliadke a dohode, sme schopní prísť, zabaliť,zdemontovať, preniesť a vybaliť a zmontovať na určené miesto všetky Vami označené veci a nábytok bez Vašej prítomnosti. Predídete tak zbytočnému stresu a máte čas, ktorý môžete využiť na potrebnejšie záležitosti.

 

 

Sťahovacie služby